ثبات بازار داخلی قراضه در ترکیه

تاریخ ارسال : 30 ژانویه 2016 ساعت : 2:50 ب.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

قیمت قراضه در بازار داخلی ترکیه نسبت به هفته گذشته در ثبات مانده است. قیمت های وارداتی نیز نسبتا تغییر نکرده است. قیمت فعلی قراضه حاصل از اسقاط کشتی 177 تا 182 دلار هر تن می باشد که تغییری نداشته است.
قیمت قراضه حاصل از اسقاط خودرو نیز در ژانویه ثابت بوده 152 تا 172 دلار هر تن ثبت شده است. تقاضای فولاد در هر دو بازار داخلی وصادراتی کم است و بر بازار قراضه نیز اثر گذاشته است.
انتظار می رود قیمت قراضه در بازار داخلی و وارداتی ترکیه به تدریج نزولی باشد چون رکود بازار فولاد ادامه دارد.

دیدگاه شما

خبرنامه