هر پولی به هر نحوی به حسابتان واریز شود ، مشمول مالیات است!!

تاریخ ارسال : 17 آگوست 2022 ساعت : 11:58 ق.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

با عنایت به مفاد قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و مواد 10 و 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان همه وجوه واریزی به حساب های بانکی تجاری از همه طرق از جمله درگاه های الکترونیکی پرداخت، دستگاه های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و غیره به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرد.

فارس نوشت :  لازم است مودیان مالیاتی به گونه‌ای اقدام کنند که صرفا مبالغ ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به حساب های مذکور واریز شود.

بدیهی است پایش سایر حساب های بانکی غیرتجاری نیز به صورت مستمر انجام شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت های تجاری (فروش) به آن حساب ها واریز شده و در اظهارنامه های مالیاتی مودیان به عنوان درآمد ابراز نشود، به عنوان درآمد کتمان شده مشمول مالیات و جرایم غیر قابل بخشش خواهد شد.

دیدگاه شما

خبرنامه