بهترین فیلم های فلسفی تاریخ سینما

تاریخ ارسال : 10 سپتامبر 2022 ساعت : 6:03 ب.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

بهترین فیلم های فلسفی تاریخ سینما #پیشنهاد_فیلم

-فیلم سینمایی The Seventh Seal
فیلم سینمایی Stalker
فیلم سینمایی The Matrix
فیلم سینمایی Blade Runner
فیلم سینمایی Inception
فیلم سینمایی Interstellar
فیلم سینمایی Memento
فیلم ترومن The Truman Show
فیلم سینمایی The Fountain
فیلم سینمایی Synecdoche, New York
فیلم سینمایی A Serious Man
فیلم سینمایی Mr. Nobody
سینمایی The Tree of Life
فیلم سینمایی Melancholia
فیلم سینمایی Irrational Man

CTF

دیدگاه شما

خبرنامه