قیمت جدید تلویزیون های سونی موجود در بازار

تاریخ ارسال : 02 ژانویه 2023 ساعت : 2:56 ب.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email
لیست قیمت جدید تلویزیون های سونی 1401/10/12

لیست قیمت جدید تلویزیون های سونی موجود در بازار امروز دوشنبه 10 دی ماه 1401 منتشر شد.

لیست جدید قیمت تلویزیون سونی:
 

نام محصولقیمت
43 اینچ
43 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 43X75K۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان
43 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 43X7500H۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان
49 اینچ
49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 49X7500H۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
50 اینچ
50 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 50X75K۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان
سونی 55 اینچ 4K اسمارت مدل X9000H۲۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان
سونی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55X95J۴۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان
سونی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55X85J۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 55X75K۲۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 55x85k۳۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X8000H۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X7500H۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ 2021
سونی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل X90J۳۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ 4K اسمارت
سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل X80J۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
85 اینچ 2021 سونی 4K اسمارت مدل 85X85J۸۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
65 اینچ سونی 4K اسمارت X90J 2021۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
65 اینچ سونی 4K اسمارت 65X85J۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
سونی 65 اینچ 4K اسمارت مدل X9000H۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
سونی 65 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 65X95J۶۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 65X75K۳۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X8000H۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X7500H۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X9500H۴۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 65X80K سال2022۴۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 65X90K سال2022۴۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ 4k اسمارت
65 اینچ 2021 سونی 4K اسمارت مدل X80J۳۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ
75 اینچ سونی 4K اسمارت X90J 2021۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ
75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X8000H۴۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 75X90K سال2022۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 75X80K سال2022۶۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان
سونی 75 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 75X95J۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X9500J 2021۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 75X85K۷۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ 4K اسمارت
75 اینچ سونی 4K اسمارت 2021 مدل X80J۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X85J۵۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان
85 اینچ
85 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 85X8000H۶۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان
سونی 85 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 85X95J۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
85 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 85X9500J 2021۹۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
85 اینچ
85 اینچ سونی اندروید 4K اسمارت X9500H۹۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
اولد سونی
65 اینچ اولد سونی 4K اسمارت 2021 مدل 65A80J۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ سونی 2022 مدل 65X85k۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ سونی 2022 هوشمند مدل 55X80K۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سونی اولد
تلویزیون 55 اینچ اولد سونی 4K اسمارت 2021 مدل 55A80J۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دیدگاه شما

خبرنامه